strona główna

Brak banneru bo nie ma wtyczki.

Pobierz Player Adobe

Szkolenia dla oświaty i JST

Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - uczeń z trudnościami w uczeniu się  w szkole podstawowej - rozpoznawanie ryzyka dysleksji,  uczeń ze specyficznymi trudnościami  w uczeniu się matematyki, uczniowie z problemami w nauce - planowanie przez zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej i ewaluacja podejmowanych dzialań  nauczycieli
 

Cel  szkolenia:

  • Wykorzystanie informacji zawartych w opiniach Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych do planowania działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Rozpoznanie indywidualnych potrzeb ucznia z trudnościami w nauce- symptomy zaburzeń funkcji  poznawczych i motorycznych
  • Rozpoznawanie ryzyka dysleksji i specyficznych trudności w uczeniu się matematyki
  • Planowanie pomocy dla ucznia o specjalnych potrzebach indywidualizacja, metody pracy dostosowanie środowiska zewnętrznego 
  • Planowanie ewaluacji podejmowanych działań


Adresaci:

szkolenie skierowane jest do:

  • rady pedagogiczna szkoły podstawowej - grupa do 30 osób, czas realizacji – 5 godz
  • nauczycieli szkoły podstawowej - forma warsztatowa - grupa do 25 osób, czas realizacji - 2 spotkania po 4 godz


Efekty, korzyści:

Uczestnik nabywa umiejętność

  • korzystania z informacji zawartych w opiniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
  • rozpoznawania symptomów zaburzeń
  • prawidłowego, zgodnego z aktualnymi potrzebami rozwojowymi dziecka planowania procesu kształcenia oraz usprawniania zaburzeń rozwojowych ucznia z trudnościami w uczeniu się  w  szkole podstawowej 


Cena szkolenia do uzgodnienia i zależy od zakresu usługi.

Bliższe informacje pod numerem tel. 881 041 038 w godzinach 9.00 - 16.00 lub pod adresem sekretariat@dialogplus.pl