strona główna

Brak banneru bo nie ma wtyczki.

Pobierz Player Adobe

Programy rozwoju osobistego/zawodowego

Trening asertywności
 

Asertywność to bycie i postępowanie w zgodzie z samym sobą, to przyjmowanie odpowiedzialności za własne życie i dokonywane wybory. Zachowania asertywne umożliwiają nam działania w naszym najlepszym interesie, swobodne wyrażanie uczuć, opinii i pragnień oraz korzystanie z własnych praw, bez naruszania praw innych ludzi.

Trening przeznaczony dla:

 • osób pragnących usprawnić swoje funkcjonowanie wśród ludzi,

 • osób mających trudności w wyrażaniu siebie i swojego zdania,

 • wszystkich, którzy chcą zachować szacunek dla siebie i innych ludzi,

Podczas treningu uczestnicy:

 • zdobędą wiedzę na temat asertywności, jako jednej z trzech postaw w komunikowaniu się,

 • ocenią własny poziom asertywności,

 • nauczą się jak asertywnie wyrażać siebie oraz swoje przekonania,

 • poznają asertywne prawa człowieka (np. prawo do popełniania błędów, prawo do odnoszenia sukcesów),

 • dowiedzą się jak mówić „nie”, jak mówić „tak”, jak przyjmować komplementy i jak radzić sobie z krytyką,

 • dowiedzą się jak zdobywać to, czego pragną bez ranienia innych, jak dbać o swoje potrzeby i egzekwować swoje prawa bez poczucia winy.

Bezpośrednie korzyści:

 • zadowolenie z siebie i innych,

 • wzrost wiary w siebie i poczucie kontroli nad własnym życiem,

 • umiejętność wyrażania własnego zdania, uczuć i emocji – zarówno pozytywnych jak i negatywnych,

 • umiejętność proszenia o to, czego się chce i domagania się tego, co się należy (w różnych sytuacjach: w domu, w pracy, w restauracji, w sklepie, u lekarza),

 • łatwiejsze osiąganie celów i realizacja potrzeb,

 • bycie uczciwym w stosunku do siebie i innych ludzi.

Liczba godzin: 30h

Realizacja treningu: system weekendowy /piątek – sobota- niedziela/, lub popołudniowy 1 raz w tygodniu.