strona główna

Brak banneru bo nie ma wtyczki.

Pobierz Player Adobe

Szkolenia dla oświaty i JST

Diagnoza i rozwój kompetencji specyficznych i meta umiejętności nauczyciela w podnoszeniu skuteczności nauczania


Adresaci szkolenia:
Nauczyciele, wychowawcy

Tematyka:
Pogłębienie wiedzy i umiejętności połączonych z diagnozą 

1. Kompetencje specyficzne nauczyciela w procesie uczenia
- metody aktywizujące
- proces oceniania pracy ucznia
- metody ewaluacji
- ćwiczenia energetyzujące i zwiększające motywację
- współpraca z rodzicami
- kierowanie klasą

2. Meta umiejętności wpływające na proces uczenia
- asertywność 
- sprawne komunikowanie się
- pozytywne myślenie
- kreatywne myślenie
- umiejętność autorefleksji

Efekty:
- Optymalizacja procesu nauczania i wychowania
- Pełniejsze wykorzystanie własnych zasobów i możliwości w procesie nauczania
- Ułatwione planowanie pracy  dydaktyczno-wychowawczej 

Cena szkolenia do uzgodnienia i zależy od zakresu usługi.
Bliższe informacje pod numerem tel. 881 041 038 w godzinach 9.00 - 16.00 lub pod adresem sekretariat@dialogplus.pl